?!DOCTYPE html> Фʱʱ:[江苏教育报]常信院:用心解决“心”问?常州信息职业技术学?/title><meta name="keywords" content="Фʱʱ," /> <META Name="description" content="Фʱʱ:摘自2020??5日[江苏教育报]?版:综合新闻本报讯(记?王艳芳)“老师,马上要开学了,我既开心又很焦虑,怎么办啊?”“在疫情这个特殊阶段,有一些担心和焦虑是难免的,最好的方法是释放出来,找老师开导、找室友倾诉,做做运动、听听音乐,都是不错的选择。”近日,常州信息职业技术学院的学生们分批返校,这样的“求助”和“回答”也在学生和老师之间不断发生。疫情发生以来,常信院开通“心理支持群”和心理咨询..." /> <link rel="stylesheet" href="../../dfiles/9768/swiper/swiper.min.css"> <link rel="stylesheet" href="../../dfiles/9768/css/index.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../dfiles/9768/css/list.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../dfiles/9768/css/zjcx.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../dfiles/9768/css/detail.css" /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <!-- CustomerNO:776562626572323077644754525a554b03090002 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../content.vsb.css" /> <link rel="canonical" href="http://www.apreciahs.com/info/1059/18124.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="nav"> <div class="nav_logo"> <!-- 网站logo图片地址请在本组?内容配置-网站logo"处填?--> <a href="../../index.htm" title="主站"> <img class="navimg1" src="../../dfiles/9768/img/logo.png"> </a> <div class="nav_search"> <div class="nav_tet"> <div class="item" style="border:none;"><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 61602)">教师入口</a></div> <div class="item"><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 61603)">学生入口</a></div> <div class="item"><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 61604)">家长入口</a></div> <div class="item"><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59117)">信息公开</a></div> <div class="item"><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59119)">English</a></div> </div> <form action="../../ssjg.jsp?wbtreeid=1059" method="post" id="au2a" name="au2a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="float: left;"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey249451" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype249451" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope249451" name="searchScope" value="1"> <input name="keyword" type="text" class="nav_input" name="showkeycode" id="showkeycode249451"> <input type="image" src="../../dfiles/9768/img/seach.jpg" align="absmiddle" style="cursor: hand"> </form> </div> </div> <div class="nav_list"> <div class="nav_list_div"> <div class="kmym"> <div class="list"> <a href="../../index.htm" title="学校首页">学校首页</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="走进常信">走进常信</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a href="../../zjcx/xxjj/xxjs.htm" title="学校简?>学校简?/a></div> <div class="kmym"><a href="../../zjcx/xxld/xrld.htm" title="学校领导">学校领导</a></div> <div class="kmym"><a href="../../zjcx/xyzx1/cxyw.htm" title="校园资讯">校园资讯</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="院系部门">院系部门</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a href="../../yxbm/znbm.htm" title="职能部门">职能部门</a></div> <div class="kmym"><a href="../../yxbm/yxsz.htm" title="院系设置">院系设置</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="招生就业">招生就业</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a target="_blank" title="招生网站">招生网站</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="就业网站">就业网站</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="人才培养">人才培养</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a target="_blank" title="专业设置">专业设置</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="创新创业">创新创业</a></div> <div class="kmym"><a href="../../rcpy/kypt1/kypt.htm" title="科研平台">科研平台</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="校园文化">校园文化</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a target="_blank" title="常信日记">常信日记</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="团学活动">团学活动</a></div> <div class="kmym"><a href="../../zjcx/xyzx1/wldst.htm" target="_blank" title="网络电台">网络电台</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" target="_blank" title="校园服务">校园服务</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a href="../../xyfw/zhxy.htm" target="_blank" title="智慧校园">智慧校园</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="图书资源">图书资源</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="师生心声">师生心声</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="网上报修">网上报修</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="学校邮箱">学校邮箱</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="合作交流">合作交流</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a href="../../hzjl/lmzz/znzjhzlm.htm" title="联盟组织">联盟组织</a></div> <div class="kmym"><a href="../../hzjl/xqhz/sztxy.htm" title="校企合作">校企合作</a></div> <div class="kmym"><a href="../../hzjl/zygj/rjjszyjxzyk.htm" title="资源共建">资源共建</a></div> <div class="kmym"><a title="留学常信">留学常信</a></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="yincang1"> <img src="../../dfiles/9768/img/bannerimg.jpg" /> </div> <div class="xuexiao"> <h2 class="kmym">媒体报道</h2> <img src="../../dfiles/9768/img/bannerintro1111.jpg" class="xuexiaoimg" /></div> <div class="listcontent" style="min-height: 650px;"> <div class="listtop" style="border-bottom: 2px solid #CCCCCC;"><span class="kmym">当前位置?/span> <span class="kmym"><a href="../../index.htm"> 学校首页</a></span> <span class="kmym">-</span> <span class="kmym"><a href="javascript:;"> 走进常信</a></span> <span class="kmym">-</span> <span class="kmym"><a href="../../zjcx/xyzx1/cxyw.htm"> 校园资讯</a></span> <span class="kmym">-</span> <span class="kmym"><a href="../../zjcx/xyzx1/mtbd.htm"> 媒体报道</a></span> <span class="kmym">-</span> 正文 </div> <div class="listbottom" style="min-height: 500px;"> <div class="listleft1"> <p> <a href="http://www.apreciahs.com/">3ͼ</a> www.apreciahs.com 走进常信</p> <ul class="kmym"><li class="kong"> </li> <a href="../../zjcx/xyzx1/cxyw.htm" title="校园资讯"> <li class="lia on3 " style="margin-bottom: 0px;position: relative;font-weight: 700;color: white;"> 校园资讯 </li> </a> <a href="../../zjcx/xyzx1/cxyw.htm" title="常信要闻"> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 常信要闻 </li> </a> <a href="../../zjcx/xyzx1/ggtz.htm" title="公共通知"> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 公共通知 </li> </a> <a href="../../zjcx/xyzx1/bmdt.htm" title="部门动?> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 部门动? </li> </a> <a href="../../zjcx/xyzx1/xsyj.htm" title="学术研究"> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 学术研究 </li> </a> <a href="../../zjcx/xyzx1/mtbd.htm" title="媒体报道"> <li class="lia on2_1 aaa on1" style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 媒体报道 </li> </a> <a href="../../zjcx/xyzx1/wldst.htm" title="网络电视?> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 网络电视? </li> </a> <a href="../../zjcx/xyzx1/ldgh.htm" title="领导关怀"> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 领导关怀 </li> </a> <a href="../../zjcx/xyzx1/tj.htm" title="图集"> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 图集 </li> </a> <a href="../../zjcx/xyzx1/sj.htm" title="视觉"> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 视觉 </li> </a> <a href="../../zjcx/xyzx1/xjjl.htm" title="校际交流"> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 校际交流 </li> </a> </ul> </div> <div class="listleft" style="margin-left: 50px;"> <LINK href="/images/format_1p0tfgswy4.css" type="text/css" rel="stylesheet"><form name="_newscontent_fromname"> <h3>[江苏教育报]常信院:用心解决“心”问?/h3> <p style="text-align: center;font-size: 14px;">出处:宣传部   2020-05-15  [浏览?script>_showDynClicks("wbnews", 1571727831, 18124)</script>次]</p> <div style="width: 100%;height: 1px;background: #CCCCCC;margin-top: 12px;"></div> <div style="margin-top: 30px;text-align:left;"> <div id="vsb_content_1001"><div class="v_news_content"> <p class="vsbcontent_start">摘自2020??5日[江苏教育报]?版:综合新闻</p> <p>本报讯(记?王艳芳)“老师,马上要开学了,我既开心又很焦虑,怎么办啊?”“在疫情这个特殊阶段,有一些担心和焦虑是难免的,最好的方法是释放出来,找老师开导、找室友倾诉,做做运动、听听音乐,都是不错的选择。”近日,常州信息职业技术学院的学生们分批返校,这样的“求助”和“回答”也在学生和老师之间不断发生?/p> <p>疫情发生以来,常信院开通“心理支持群”和心理咨询专线,推送科普文章,开展朋辈互助,并编订心理支持热线工作方案和疫情防护心理手册等,多举措解决学生“心”问题,取得了良好成效?/p> <p>疫情前,常信院结合承接的教育部与联合国儿童基金会“青少年生活技能开发”高职学生“情绪管理”项目,开展了比较研究,发现有负性情绪的学生占有一定比例。疫情之后,高职生情绪状况会有什么样的变化和特点?不同类型高职生的情绪状况是否存在差异?常信院又对全校学生做了疫情后情绪状况的调查,通过量表测试和班主任谈心谈话摸排发现,疫情下学生的情绪状况总体不错,但有三类学生需要跟进:一是学生为孤儿的,二是家庭贫困学生,三是原本有心理问题的学生?/p> <p>“在工作过程中我们发现,积极的关心加上专业的引导更能温暖人心。”常信院学生处副处长徐畅说,针对调查结果,他们开展了多项针对性帮扶帮助。小刘是该校二年级学生,有轻度抑郁症,时常有自伤的想法。家庭经济困难的小刘原打算利用寒假打工赚生活费,但受疫情影响,打工的地方歇业了,为此小刘焦虑不已。得知这一情况后,常信院立即安排专人每天开导他,关心他的生活、心理状况。了解到小刘家的经济状况受疫情影响较大之后,该校还给小刘发放了临时补贴。“经过我们的努力,小刘逐渐变得开朗,他还主动要求做心理志愿者,用朋辈互助的方式来帮助身边的同学。”徐畅说?/p> <p>据了解,疫情发生后,常信院及时启动疫情期间紧急救助机制,聚焦疫情严重地区、贫困地区和边远地区,重点资助受疫情影响的建?立卡贫困家庭子女、低保家庭子女、孤儿等特殊困难学生群体,切实保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。首批新冠肺炎疫情专项临时补助已经发放到位,39名同学获得资助,共计4万元。为减轻困难学生因网络学习产生的移动数据流量费用负担,帮助他们顺利完成课程学习,该校还向1225名困难学生发放了流量补助?/p> <p>相关链接?/p> <p class="vsbcontent_end"><a >http://epaper.jsenews.com/mp1/pc/c/202005/15/c775961.html</a></p> </div></div><div id="div_vote_id"></div> </div> </form></div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="foot_div1"> <div class="kmym"> <!-- <div class="foot_form"> <p>用户名:<input type="text" name=""></p> <p>密码?input type="text" name=""></p> <p class="but">登陆阳光院务</p> </div> --> <div class="foot_kung"> <div class="foot_link"> <div class="link link1" code="1"> 快速通道 </div> <div class="link link2" code="2"> 院系链接 </div> <div class="link link3" code="3"> 友情链接 </div> <div class="link_hover"> <div class="link_hover_nav"> <div class="link_div1" code="1">快速通道</div> <div class="link_div2" code="2">院系链接</div> <div class="link_div3" code="3">友情链接</div> </div> <div class="link_hover_con"> <div class="link_con1"> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59120)">阳光院务</a></p> <p><a href="../../xyfw/zhxy.htm" target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59121)">智慧校园</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59122)">教务中心</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59123)">教务系统</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 61497)">内部质量保证体系诊断与改进专题网</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59124)">网络学习平台</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59125)">学生办事大厅</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59126)">创新创业中心</a></p> </div> <div class="link_con2"> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59127)">软件与大数据学院</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59128)">电子工程学院</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59129)">现代服务学院</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59130)">智能装备学院</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59131)">数字创意学院</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59132)">大学外语?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59133)">基础教学?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59134)">体育?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59135)">马克思主义学?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59136)">继续教育学院、产业工匠学?/a></p> </div> <div class="link_con3"> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59137)">教育?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59138)">工信?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59139)">教育部中外人文交流中?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59140)">中国-南非职业教育合作联盟</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59141)">高职高专教育?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59142)">江苏省工业和信息化厅</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59143)">江苏省教育厅</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59144)">江苏高等教育?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59145)">江苏职业教育</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59146)">江苏教育信息?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59147)">常州市教育局</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot_div3"> <div class="kmym"> <div class="foot_div3_bq"> <!-- 版权内容请在本组?内容配置-版权"处填?--> <p class="p1">常州信息职业技术学?版权所?/p><p class="p2">校办电话?519-86338018  校办传真?519-86338010  招生咨询?519-86338038/86338338  就业咨询?519-86338039</p><p class="p2">地址:中国江苏常州科教城鸣新中路22号  邮编?13164</p><p class="p2"><a target="_blank"><span style="color: #ffffff">苏ICP?1034123?1</span></a>  苏公网安?32041202001064?/p> </div> <div class="foot_div3_mtapp"> <b class="b2"> <div class="foot_hover"> <p>学院公众微信账号:ccit-js</p> <img src="../../dfiles/9768/img/wchat.jpg" width="150" height="150" /> </div> </b> <b class="b1"> <a href="http://www.apreciahs.com/" title="3ͼ">3ͼ</a> </b> <b class="b3"> <a href="" title="学院官方APP下载地址" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1571727831, 52250)" target="_blank"> <div class="foot_hover"> <p>学院官方APP下载地址</p> <img src="../../images/appewm.png" width="150" height="150" /> </div> </a> </b> </div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>