ï»?!DOCTYPE html> ¹ãÎ÷¿ì3~dsn888~ÈÏ¿É:科研平台-常州信息职业技术学é™?/title><meta name="keywords" content="¹ãÎ÷¿ì3~dsn888~ÈÏ¿É," /> <link rel="stylesheet" href="../../dfiles/9768/swiper/swiper.min.css"> <link rel="stylesheet" href="../../dfiles/9768/css/index.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../dfiles/9768/css/list.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../dfiles/9768/css/detail.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../dfiles/9768/css/zjcx.css" /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <!-- CustomerNO:776562626572323077644754525a554b03090002 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../jianj2.vsb.css" /> <link rel="canonical" href="http://www.apreciahs.com/rcpy/kypt1/kypt.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="nav"> <div class="nav_logo"> <!-- 网站logo图片地址请在本组ä»?内容配置-网站logo"处填å†?--> <a href="../../index.htm" title="主站"> <img class="navimg1" src="../../dfiles/9768/img/logo.png"> </a> <div class="nav_search"> <div class="nav_tet"> <div class="item" style="border:none;"><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 61602)">教师入口</a></div> <div class="item"><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 61603)">学生入口</a></div> <div class="item"><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 61604)">家长入口</a></div> <div class="item"><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59117)">信息公开</a></div> <div class="item"><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59119)">English</a></div> </div> <form action="../../ssjg.jsp?wbtreeid=1045" method="post" id="au2a" name="au2a" onsubmit="return _nl_ys_check()" style="float: left;"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkey249451" name="lucenenewssearchkey" value=""><input type="hidden" id="_lucenesearchtype249451" name="_lucenesearchtype" value="1"><input type="hidden" id="searchScope249451" name="searchScope" value="1"> <input name="keyword" type="text" class="nav_input" name="showkeycode" id="showkeycode249451"> <input type="image" src="../../dfiles/9768/img/seach.jpg" align="absmiddle" style="cursor: hand"> </form> </div> </div> <div class="nav_list"> <div class="nav_list_div"> <div class="kmym"> <div class="list"> <a href="../../index.htm" title="学校首页">学校首页</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="走进常信">走进常信</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a href="../../zjcx/xxjj/xxjs.htm" title="学校简ä»?>学校简ä»?/a></div> <div class="kmym"><a href="../../zjcx/xxld/xrld.htm" title="学校领导">学校领导</a></div> <div class="kmym"><a href="../../zjcx/xyzx1/cxyw.htm" title="校园资讯">校园资讯</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="院系部门">院系部门</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a href="../../yxbm/znbm.htm" title="职能部门">职能部门</a></div> <div class="kmym"><a href="../../yxbm/yxsz.htm" title="院系设置">院系设置</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="招生就业">招生就业</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a target="_blank" title="招生网站">招生网站</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="就业网站">就业网站</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="人才培养">人才培养</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a target="_blank" title="专业设置">专业设置</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="创新创业">创新创业</a></div> <div class="kmym"><a href="kypt.htm" title="科研平台">科研平台</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="校园文化">校园文化</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a target="_blank" title="常信日记">常信日记</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="团学活动">团学活动</a></div> <div class="kmym"><a href="../../zjcx/xyzx1/wldst.htm" target="_blank" title="网络电台">网络电台</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" target="_blank" title="校园服务">校园服务</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a href="../../xyfw/zhxy.htm" target="_blank" title="智慧校园">智慧校园</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="图书资源">图书资源</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="师生心声">师生心声</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="网上报修">网上报修</a></div> <div class="kmym"><a target="_blank" title="学校邮箱">学校邮箱</a></div> </div> </div> <div class="list"> <a href="javascript:;" title="合作交流">合作交流</a> <img src="../../dfiles/9768/img/xiab.jpg"> <div class="list_hover"> <div class="kmym"><a href="../../hzjl/lmzz/znzjhzlm.htm" title="联盟组织">联盟组织</a></div> <div class="kmym"><a href="../../hzjl/xqhz/sztxy.htm" title="校企合作">校企合作</a></div> <div class="kmym"><a href="../../hzjl/zygj/rjjszyjxzyk.htm" title="资源共建">资源共建</a></div> <div class="kmym"><a title="留学常信">留学常信</a></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="yincang1"> <img src="../../dfiles/9768/img/bannerimg.jpg" /> </div> <div class="xuexiao"> <h2 class="kmym">科研平台</h2> <img src="../../dfiles/9768/img/20190725145328531454.jpg" class="xuexiaoimg" /></div> <div class="listcontent" style="min-height: 650px;"> <div class="listtop" style="border-bottom: 2px solid #CCCCCC;"><span class="kmym">当前位置ï¼?/span> <span class="kmym"><a href="../../index.htm"> 学校首页</a></span> <span class="kmym">-</span> <span class="kmym"><a href="javascript:;"> 人才培养</a></span> <span class="kmym">-</span> <span class="kmym"><a href="kypt.htm"> 科研平台</a></span> <span class="kmym">-</span> <span class="kmym"><a href="kypt.htm"> 科研平台</a></span> </div> <div class="listbottom" style="min-height: 500px;"> <div class="listleft1"> <p> <a href="http://www.apreciahs.com/">±±¾©¿ì3×ßÊÆͼ</a> www.apreciahs.com 人才培养</p> <ul class="kmym"><li class="kong"> </li> <a target="_blank" title="专业设置"> <li class="lia on3 " style="margin-bottom: 0px;position: relative;font-weight: 700;color: white;"> 专业设置 </li> </a> <a target="_blank" title="专业设置"> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 专业设置 </li> </a> <a target="_blank" title="创新创业"> <li class="lia on3 " style="margin-bottom: 0px;position: relative;font-weight: 700;color: white;"> 创新创业 </li> </a> <a target="_blank" title="创新创业"> <li class="lia on2_1 aaa " style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 创新创业 </li> </a> <a href="kypt.htm" title="科研平台"> <li class="lia on3 " style="margin-bottom: 0px;position: relative;font-weight: 700;color: white;"> 科研平台 </li> </a> <a href="kypt.htm" title="科研平台"> <li class="lia on2_1 aaa on1" style="padding-left: 74px;font-size: 15px;margin-bottom: 0px;background: #f7f7f7;border-bottom: 1px solid #E5E5E5;"> <span style="left: 50px;">·</span> 科研平台 </li> </a> </ul> </div> <div class="listleft"> <div class="kmym"> <div id="vsb_content_16921_u91"><div id="vsb_content"><p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(102, 102, 102); text-indent: 2em; font-size: medium; white-space: normal;"><strong class="juzhong" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; display: block;">江苏省嵌入式软件工程技术研究开发中å¿?/strong> 搭建校企合作科研平台,创造良好的科研环境,提高学院技术创新能力。集中人才、技术、资金、市场等方面的优势,形成“产学研”紧密结合的载体及纽带,以开发面向装备制造业为主的嵌入式软件产品,来带动整个行业技术水平的提高。按照自主研发和与企业合作研发相结合的原则,将具有广泛应用前景的科研成果进行产业化,为规模企业提供技术服务,并不断推出具有高增值效益的软件新产品,推动本行业的技术创新和成果转化。同时,积极培养高素质、高技能、应用型技术人才,满足嵌入式软件行业的人才需求,为软件行业、企业提供技术服务和人才培训ã€?/p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(102, 102, 102); text-indent: 2em; font-size: medium; white-space: normal;"><strong class="juzhong" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; display: block;">江苏省工业大数据与工业智能工程技术研究开发中å¿?/strong> 工业大数据与工业智能工程技术研究开发中心依托常州信息职业技术学院的软件技术、大数据技术与应用、人工智能技术方向、云计算技术、物联网技术等国家和省级重点建设专业,引入百度人工智能技术、江苏知途教育科技有限公司的大数据与人工智能创新人才培养体系,依托学院智慧工厂实践平台,与常州强大的制造能力相结合,将大数据、人工智能技术与智能制造紧密结合,注重技术研究和工程化应用,参考“德国工ä¸?.0”规划,对接“中国制é€?025”指南,把智能制造工程系统集成经验嵌入到职业教育和工程教育领域,建成高职院校工业大数据与工业智能技术的开发和成果转化基地、高技术应用和职业技能人才培养培训基地和产学研结合示范基地ã€?/p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(102, 102, 102); text-indent: 2em; font-size: medium; white-space: normal;"><strong class="juzhong" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; display: block;">常州市高端制造装备智能化技术重点实验室</strong> 高端制造装备智能化技术重点实验室重点研究微铣削加工的在线监测及刀具寿命的智能预测、精密加工切削颤振的监测及主动抑制技术和高端制造装备及其关键零部件的故障诊断与预测性维护等,最终目的是提升高端制造装备的智能控制技术,进而提高产品的加工精度和效率。实验室着力建立基于机器视觉与稀疏采样机理的微铣削刀具磨损量的预测模型,揭示刀具磨损量与刀具动态图像之间的映射关系,实现刀具寿命的预测;提出基于磁流变复合材料和主动控制理论的精密加工切削颤振的抑制方法,显著提高精密零件的加工精度和效率;提出基于多物理场信号的高端制造装备及其关键零部件的预测性维护算法,减少反应性维护带来的效率降低、经济性较差的问题ã€?/p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(102, 102, 102); text-indent: 2em; font-size: medium; white-space: normal;"><strong class="juzhong" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; display: block;">常州市大型塑料件智能化制造重点实验室</strong> 大型塑料件智能化制造重点实验室依托常州信息职业技术学院的模具设计与制造、机电一体化、网络通讯技术等国家和省级重点建设专业,将数字化材料成型加工与激光先进制造技术紧密相结合,注重理论和应用技术的研究和系统集成,促进大型塑料件智能化制造,使实验室建设具有广阔的发展前景和可持续发展能力。实验室紧跟我国新常态战略经济产业发展形势,紧紧抓住区域经济中建材和汽车行业发展的机遇,综合应用先进的计算机辅助设计与制造、热流道阀式注塑技术、激光加工技术和机器人智能化控制技术,解决市政大型塑料管件系列产品和汽车大型塑料件的成型加工技术难题,促进我市传统注塑成型加工网络化和智能化制造,推动建材、交通运输和化工等行业整体水平的提高ã€?/p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(102, 102, 102); text-indent: 2em; font-size: medium; white-space: normal;"><strong class="juzhong" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; display: block;">江苏省高校优秀科技创新团队——自动化及智能系ç»?/strong> “自动化及智能系统”科技创新团队是在电气自动化技术专业群、电子信息工程技术专业群、自动化研究所和电子研究所的基础上形成与发展起来的。主要研究基于云模型推理规则的智能控制算法研究、基于嵌入式系统的智能仪表设计与开发、面向智能制造的物联网应用技术研究和基于机器视觉的伺服驱动系统设计。在自动化专业领域,将教学、科研与行业特色结合起来,努力为企业做好科技服务工作,将学术理论与技术技能结合起来,以课题研究促进专业队伍、科研平台建设,促进专业水平的提高,造就一支具有较高水平的教科研师资队伍,产出一批高质量的学术研究成果、科技创新成果及专利成果ã€?/p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(102, 102, 102); text-indent: 2em; font-size: medium; white-space: normal;"><strong class="juzhong" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; display: block;">江苏省高等学校优秀科技创新团队——工业网络与工业大数据应ç”?/strong> 团队瞄准国家“十三五”重点支持领åŸ?--工业互联网,依托“工业大数据与工业智能工程技术研究开发中心â€?“江苏省嵌入式软件工程技术研究开发中心”等省级科技创新平台,开展了无线传感网移动数据采集、移动充电、大数据应用技术等方向的研究工作,多项成果发表在国内外知名期刊,并获得自主知识产权。团队计划在工业无线传感网的异构节点多路径路由、工业场景AGV 数据收集的容灾协同机制、工业场景多维感知大数据的应用等方面加强研究,切实解决工业场景下异构传感网的容灾与可靠性、无线强干扰状态下AGV 协同、工业大数据应用支撑及反馈等重大科技问题ã€?/p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(102, 102, 102); text-indent: 2em; font-size: medium; white-space: normal;"><strong class="juzhong" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; display: block;">江苏高校哲学社会科学重点建设基地——制造业与互联网金融创新发展研究基地</strong> 制造业与互联网金融创新发展研究基地集中围绕国家尤其是江苏发展战略,聚焦统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局中制造业与互联网融合创新发展的重大理论和现实问题。基地共有校内学术骨å¹?7人、校外兼职骨å¹?0人,开展“精益管理与精益生产、两化融合与工业互联网、智能物流与供应链管理、中小微企业创业创新”等四个方向的学术研究。通过建设,使基地成为专业基础扎实、研究方向稳定、学术特色鲜明、省内一流、在全国有一定影响力的制造业与互联网融合创新发展研究基地,使基地成为催生高端学术成果和高层次决策咨询的阵地,以及链接校内外产学研的学术前沿阵地和培养高层次人才的阵地ã€?/p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(102, 102, 102); text-indent: 2em; font-size: medium; white-space: normal;"><strong class="juzhong" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center; display: block;">江苏高校优秀社科创新培育团队——中小微企业创业创新研究</strong> 团队依托系部重点专业群建设的制造业信息化人才培训中心、两化融合技术研发与示范服务中心、中小企业信息化系统运维中心、中小企业电子商务咨询服务中心、网络创业孵化中心等五大中心,为广大中小微企业提供多种贴心服务。团队先后承担了11项国家级、省级、市级科研项目的研究与实施,ä¸?0多家中小微企业提供信息化技术与管理咨询、第三方监理等服务ã€?011è‡?016年连ç»?年,与多家企业开展了12个批次的企业订单培养。常年对中天集团、千红制药等上司公司和其他中小型企业的管理人员、营销人员进行培训,企业年平均培训人员达到5000人次ã€?011年至2015年连续五年举办了五期教育部“ERP应用与实施”国内师资培训,完成了对国内100多所高职院校160余名骨干教师的培训,获得了省教育厅授予的表彰,并对国内兄弟院校工商企业管理专业建设起到了很好的示范引领作用ã€?/p> <p><br></p></div></div> <span id="vsb_content_16921_u9" name="vsb_content_16921_u9"></span><br /><br /> </div> </div> <div class="listright" style="border: none;margin-top: 30px;width: 200px;padding: 0;margin-right: 1%;height: auto;background: none;"> <img src="../../dfiles/9768/img/layout_01.jpg" border="0" style="width: 200px;margin-bottom: 45px;" /> <img src="../../dfiles/9768/img/layout_0111.jpg" border="0" style="width: 200px;margin-bottom: 45px;" /> <img src="../../dfiles/9768/img/layout_02.jpg" border="0" style="width: 200px;margin-bottom: 45px;" /> <img src="../../dfiles/9768/img/layout_0222.jpg" border="0" style="width: 200px;margin-bottom: 45px;" /> </div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="foot_div1"> <div class="kmym"> <!-- <div class="foot_form"> <p>用户名:<input type="text" name=""></p> <p>密码ï¼?input type="text" name=""></p> <p class="but">登陆阳光院务</p> </div> --> <div class="foot_kung"> <div class="foot_link"> <div class="link link1" code="1"> 快速通道 </div> <div class="link link2" code="2"> 院系链接 </div> <div class="link link3" code="3"> 友情链接 </div> <div class="link_hover"> <div class="link_hover_nav"> <div class="link_div1" code="1">快速通道</div> <div class="link_div2" code="2">院系链接</div> <div class="link_div3" code="3">友情链接</div> </div> <div class="link_hover_con"> <div class="link_con1"> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59120)">阳光院务</a></p> <p><a href="../../xyfw/zhxy.htm" target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59121)">智慧校园</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59122)">教务中心</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59123)">教务系统</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 61497)">内部质量保证体系诊断与改进专题网</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59124)">网络学习平台</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59125)">学生办事大厅</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59126)">创新创业中心</a></p> </div> <div class="link_con2"> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59127)">软件与大数据学院</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59128)">电子工程学院</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59129)">现代服务学院</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59130)">智能装备学院</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59131)">数字创意学院</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59132)">大学外语éƒ?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59133)">基础教学éƒ?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59134)">体育éƒ?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59135)">马克思主义学é™?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59136)">教育培训中心、继续教育学é™?/a></p> </div> <div class="link_con3"> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59137)">教育éƒ?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59138)">工信éƒ?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59139)">教育部中外人文交流中å¿?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59140)">中国-南非职业教育合作联盟</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59141)">高职高专教育ç½?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59142)">江苏省工业和信息化厅</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59143)">江苏省教育厅</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59144)">江苏高等教育ç½?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59145)">江苏职业教育</a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59146)">江苏教育信息ç½?/a></p> <p><a target="_blank" title="" onclick="_addDynClicks("wburl", 1571727831, 59147)">常州市教育局</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot_div3"> <div class="kmym"> <div class="foot_div3_bq"> <!-- 版权内容请在本组ä»?内容配置-版权"处填å†?--> <p class="p1">常州信息职业技术学é™?版权所æœ?/p><p class="p2">校办电话ï¼?519-86338018 校办传真ï¼?519-86338010 招生咨询ï¼?519-86338038/86338338 就业咨询ï¼?519-86338039</p><p class="p2">地址:中国江苏常州科教城鸣新中路22号 邮编ï¼?13164</p><p class="p2"><a target="_blank"><span style="color: #ffffff">苏ICPå¤?1034123å?1</span></a> 苏公网安å¤?32041202001064å?/p> </div> <div class="foot_div3_mtapp"> <b class="b2"> <div class="foot_hover"> <p>学院公众微信账号:ccit-js</p> <img src="../../dfiles/9768/img/wchat.jpg" width="150" height="150" /> </div> </b> <b class="b1"> <a href="http://www.apreciahs.com/" title="±±¾©¿ì3×ßÊÆͼ">±±¾©¿ì3×ßÊÆͼ</a> </b> <b class="b3"> <a href="" title="学院官方APP下载地址" onclick="_addDynClicks("wbimage", 1571727831, 52250)" target="_blank"> <div class="foot_hover"> <p>学院官方APP下载地址</p> <img src="../../images/appewm.png" width="150" height="150" /> </div> </a> </b> </div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>